Månadens tema: Digitalisering

Månadens Tema

08 februari 2018

Digitalisering är inte bara temat för februari utan egentligen för hela 2018, då vi på Freja Partner satsar stort på att fortsätta digitalisera vårt arbete. Processen började redan under 2017 när vi lade stort fokus på att använda smidiga, digitala verktyg för att göra vårt arbete effektivare och mer anpassat till våra kunders önskemål. Men precis som vår VD Erik Johansson svarar i intervjun med realtid.se på frågan hur vi förbereder oss för digitaliseringen så är det inte något man förbereder sig inför, utan något som måste pågå löpande.