Månadens tema: Obetalda fakturor

Månadens Tema

10 november 2017

Vi på Freja Partner kommer ofta i kontakt med företag som inte får betalt för sin faktura. Det kan till exempel handla om ett företag som utfört en tjänst för en privatperson eller ett företag, och som sedan inte får betalt för hela sitt arbete. Det händer att ärendet går till domstol och avgörs där, men det finns förebyggande åtgärder att vidta som ökar chanserna att konsumenten betalar sin faktura.