Utbildning

Juristexamen, Göteborgs Universitet

Idéhistoria,  Uppsala Universitet 7,5 hp

 

Kompetens- och intresseområden

Arbetsrätt

Tvistelösning

Fastighetsrätt

Hyresjuridik

Bolagsrätt

Allmän avtalsrätt

 

Allmänt

Sofia Tegel har arbetat hos Freja Partner sedan maj 2022: Innan Sofia kom till Freja Partner arbetade hon som föreläsare på, bland annat, Paralegalutbildningen inom diverse rättsområden och dessförinnan på Hyres- och Arrendenämnden i Göteborg med särskild inriktning på hyresrättsliga frågor.

Sofia är ett mishmash av Norrland och Blekinge men pratar för närvarande en blandning mellan göteborgska, blekingska och skånska. Hon är en fena på att förmedla juridik på ett lättillgängligt sätt och anpassar sig alltid efter varje klients enskilda behov. Hon älskar att träna och pratar gärna om sitt personbästa i marklyft även när ingen av kollegorna orkar lyssna.

Tillbaka

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell