Ny fastighetsmäklarlag börjar gälla 1 juli 2021

Nyhet

18 juni 2021

Vår jurist Madhusha Silva ger här en kort beskrivning av den nya fastighetsmäklarlagen som börjar gälla från 1 juli 2021. Vill ni veta mer så är det bara att kontakta oss!

 

Från och med den 1 juli 2021 så börjar en ny fastighetsmäklarlag att gälla. Syftet med lagen är att på ett slagkraftigt sätt öka tillsynen över fastighetsmäklarbranschen.

Den nya lagen innebär dels att registreringsplikten för mäklare utökas till att omfatta hyresförmedlare, dels att fastighetmäklarföretag ska registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Enligt nuvarande fastighetsmäklarlag har det funnits ett antal undantag från kravet att registrera sig som hyresförmedlare, dessa har varit:

 

  • Kommunal förmedling av hyresrätter.
  • Kostnadsfri förmedling av hyresrätter till studerande.
  • Förmedling av hyresrätter till fritidsändamål.
  • Förmedling av hyresrätter till lokaler.
  • Förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två veckor.

 

I och med den nya lagstiftningen som träder i kraft den 1 juli 2021 så omfattas även dessa verksamheter, förutsatt att hyran inte understiger 10 000 Euro i månanden.

Det finns olika kategorier som hyresförmedlingsföretag och hyresförmedlare kan ansöka registrering inom. Vilken kategori man ska ansöka registrering inom är beroende på vad för slags hyresförmedling man bedriver.

Den nya lagen innebär också att mäklarföretag måste uppfylla flera krav för att få vara verksamma. Det kommer också vara mäklarföretagen som har det övergripande ansvaret för att mäklare verksamma i företaget följer god fastighetsmäklarsed.

Som ett led i att Fastighetsmäklarinspektionen ska kunna utöva tillsyn, kommer myndigheten bland annat även kunna ingripa om de anser att det finns olämpliga personer i företagsledningen och ägarkretsen. Ett mäklarföretag som åsidosätter sina skyldigheter ska kunna ges en disciplinpåföljd. Till detta utökas ansvaret enligt penningtvättsregleringen, så att skyldigheter att motverka penningtvätt omfattar hyresförmedlare och hyresförmedlingsföretag.

 

Sammanställt av

Madhusha Silva

Jurist Freja Partner

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell