Otillåten konkursansökan

Nyhet

10 maj 2019

I veckan fick vi möjlighet att hjälpa en klient som utan skälig anledning fått en konkursansökan riktad mot sig.

I det aktuella fallet hade en tidigare anställd riktat ett krav avseende lönefordran mot vår klient. Då fordran var tvistig önskade han vår hjälp att bestrida konkursansökan.

Freja Partners jurist bistod vår klient vid huvudförhandlingen och fick där konkursansökan avvisad. Klienten fick också ersättning för alla sina rättegångskostnader.

Om ni får en konkursansökan riktad mot er är det viktigt att agera. Det är otillåtet att använda sig av en konkursansökan som påtryckningsmedel för att få betalt. Om så är fallet är det viktigt att ni snabbt får hjälp med att få konkursansökan avvisad.