Prislista

Allmänt
Denna prislista utgör bilaga till Freja Partners allmänna villkor och parternas huvudavtal för nyttjande av Freja Partners tjänster. 

Nedan priser anges per timme och tillämpas generellt. Avvikelser kan göras men ska göras skriftligen och framgå av huvudavtalet eller annat skriftligt avtal för att vara gällande. 

Freja Partner förbehåller sig rätten att justera priserna. I så fall kommer Freja Partner att sända ut information om de nya priserna 30 dagar innan de ska träda i kraft. Om Klienten inte invänder mot att de nya priserna börjar gälla innan de träder i kraft ska Klienten anses ha godkänt dem. 

Rättsskyddstaxa
3 200 kr/h

Löpande timtaxa och taxa utöver timbanken
3 200 kr/h om det inte finns partnerskap
2 395 kr/h vid avtalat Trygghetsavtal
2 095 kr/h vid avtalet Basic
1 995 kr/h vid avtalat Business
1 895 kr/h vid avtalat Premium
1 795 kr/h vid avtalat Premium+

Timbankstaxa (i partnerskapen)
2 095 kr/h vid avtalat Trygghetsavtal
1 795 kr/h vid Basic-paket
1 695 kr/h vid avtalat Business
1 595 kr/h vid avtalat Premium
1 495 kr/h vid avtalat Premium+

 

Ytterligare information om prissättningen
Om Klienten inte har rättsskyddsförsäkring men jämväl har ett partnerskap hos Freja Partner så drar Freja Partner tid från Klientens timbank eller fakturerar enligt löpande timtaxa eller enligt vad man annars kommer överens om. 

Om Klienten inte vill ianspråkta rättsskyddsförsäkringen men jämväl har ett partnerskap så drar Freja Partner tid från Klientens timbank om sådan finns eller fakturerar Klienten på löpande timtaxa eller enligt vad parterna annars kommer överens om. 

Om Klienten inte har ett partnerskap med Freja Partner men ändå vill nyttja Freja Partner för tvistehantering, men saknar rättsskyddsförsäkring, debiteras Klienten med löpande timtaxa eller enligt annan överenskommelse med klient. 

Om Klienten inte har ett partnerskap, men vill nyttja Freja Partner på löpnade räkning men har rättsskydds-försäkring så debiteras Klienten och försäkringsbolaget med rättsskyddstaxa. 

 Gäller fr.o.m. 2024-01-01

Senast uppdaterad 22 februari 2024

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell