Tips från juristen – reklamation

Nyhet

29 mars 2019

Reklamation mellan företag– har reklamation skett i tid?

Inte sällan uppkommer konflikter mellan företag om reklamation har skett i rätt tid. Reklamationsfristen är viktigt att ta hänsyn till eftersom ni kan förlora rätten att påkalla ett fel om ni gör det för sent.

Ponera att en tvist uppstått mellan två företag. Företag X (Entreprenören) har utfört en tjänst på löpande räkning och skickar en faktura till Företag Y (Beställaren). Beställaren anser dock att tjänsten/fakturan är felaktig och att tjänsten inte har utförts enligt parternas avtal. Beställaren reklamerar därför tjänsten/fakturan. Frågor som uppstår är (i) har reklamation skett i tid och (ii) vem bär bevisbördan för att reklamation faktiskt har skett?

Det är upp till Entreprenören att bevisa att tjänsten utförts på ett sådant sätt att den berättigar till den betalning som Entreprenören kräver av Beställaren. Men, vad gäller reklamation, åligger det Beställaren att bevisa att reklamation har skett och vid vilken tidpunkt detta har gjorts.

Ponera nu att Entreprenören har satt en betalningsfrist om 30 dagar från fakturadatum på den tvistiga fakturan. Beställarens reklamation sker först några dagar efter att betalningsfristen löpt ut. Frågan som nu ställs är om reklamation kan anses ha skett i tid? Denna fråga hade Svea Hovrätt att besvara i ett mål (Svea Hovrätts dom 2011-05-27 i mål nr T 3802-10). Hovrätten fann att det måste i ett avtalsförhållande mellan två näringsidkare krävas att reklamation sker i vart fall inom betalningsfristen när den är så lång som 30 dagar. Om reklamation således inte har skett inom den på fakturan angivna betalningsfristen om 30 dagar, har således reklamation inte skett i tid. Betalningsskyldighet för Beställaren föreligger därmed.

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell