Såhär undviker du tvist kring upphovsrätt

Månadens Tema

16 oktober 2017

Vi på Freja Partner har stort fokus på att arbeta proaktivt och hjälper våra kunder att undvika problem i framtiden. För att skydda dig mot tråkiga situationer kring upphovsrätt gäller det även här att arbeta proaktivt och göra vissa åtgärder innan problemet riskerar att uppstå. Som vi skrivit om här tidigare skyddas ett verk automatiskt när det skapas om det uppnår så kallad verkshöjd. I vissa fall, till exempel vid samarbete mellan två parter kan det ändå vara svårt att bevisa vem som äger upphovsrätten och en tvist kan uppstå.