Varför ska man förlikas?

Nyhet

20 augusti 2018

När vi på Freja Partner företräder våra kunder i tvister är det inte sällan som det avslutas med en förlikning. Det kan kännas som en självklarthet att tvister ska upp i domstol för att en oberoende part ska titta på ärendena för att ge sin syn på det. Men vid närmare eftertanke är det ofta inte lika givet. När man tittar på avgörande aspekter kan det kännas bättre att försöka komma till en förlikning med sin motpart. Vår jurist Josefine Gyllenram ger oss svar på tre frågor om förlikning.